Call: 013/319-166 | Email: osstevica@mts.rs

OŠ "Stevica Jovanović"

Dokumenta

  • Godišnji plan rada škole za školsku 2018./2019. godinu može se videti OVDE.
  • Odluka o pedagoškom kolegijumu može se videti OVDE.
  • Rešenje o obrazovanju stručnih timova može se videti OVDE.
  • Rešenje o obrazovanju tima za inkluzivno obrazovanje OŠ „Stevica Jovanović“ u Pančevu može se videti OVDE.
  • Obaveštenje za škole – projekat „Nabavka udžbenika i drugih nastavnih sredstava“ može se videti OVDE.
  • Uputstvo za škole – projekat „Nabavka udžbenika i drugih nastavnih sredstava“ može se videti OVDE.
  • Završni račun za 2017. godinu može se preuzeti OVDE.