Call: 013/319-166 | Email: osstevica@mts.rs

ОШ "Стевица Јовановић"

Савет родитеља

[title size=“1″]Савет родитеља[/title]

На основу чл.58 Закона о основама система образовања и васпитања формира се Савет родитеља школе као саветодавно тело. Савет родитеља има 29 чланова, тј. по један представник сваког одељења.

Савет родитеља разматра питања и проблеме успеха и владања ученика, школски календар, програм екскурзија и излета, организацију школе у природи, материјално-техничке и просторне услове рада школе и друга значајна питања.Савет родитеља радиће по програму који доноси на конститутивној седници. Оперативни део Савета родитеља је Председништво које има 7 чланова. Сваке школске године планира се најмање 5 седница. 

 

Позивају се сви НОВО ИЗАБРАНИ ПРЕДСТАВНИЦИ САВЕТА РОДИТЕЉА СВИХ ОДЕЉЕЊА ШКОЛЕ  да у

УТОРАК, 10.септембра 2019. године у 18 часова

присуствују

1.КОНСТИТУТИВНОЈ СЕДНИЦИ САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ

на којој ће бити следећи

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Конституисање Савета родитеља школе за школску 2019/2020. годину;
  2. Извештај о раду школе у школској 2018/2019. години ;
  3. План рада школе за школску 2019/2020. годину;
  4. Давање сагласности за план екскурзија и наставе у природи;
  5. Разно;