• Годишњи план рада школе за школску 2018./2019. годину може се видети ОВДЕ.
 • Одлука о педагошком колегијуму може се видети ОВДЕ.
 • Решење о образовању стручних тимова може се видети ОВДЕ.
 • Решење о образовању тима за инклузивно образовање OШ „Стевица Јовановић“ у Панчеву може се видети ОВДЕ.
 • Термини отворених врата наставника предметне и разредне наставе могу се видети ОВДЕ.
 • Термини отворених врата наставника разредне настaве могу се видети ОВДЕ.
 • Термини писмених провера у првом полугодишту у школској 2018/19. години за ученике петог и седмог разреда могу се погледати ОВДЕ.
 • Термини писмених провера у првом полугодишту у школској 2018/19. години за ученике шестог и осмог разреда могу се погледати ОВДЕ.
 • Распоред часова може се видети ОВДЕ.
 • Распоред часова осталих облика васпитно-образованог рада може се видети ОВДЕ.
 • Обавештење за школе – пројекат „Набавка уџбеника и других наставних средстава“ може се видети ОВДЕ.
 • Упутство за школе – пројекат „Набавка уџбеника и других наставних средстава“ може се видети ОВДЕ.