Call: 013/319-166 | Email: osstevica@mts.rs

ОШ "Стевица Јовановић"

Документа

 • Школски развојни план 2020 – 2025. може се видети ОВДЕ.
 • ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2022/23 могу се видети ОВДЕ.
 • Годишњи план рада школе за школску 2022./2023. годину може се видети ОВДЕ
 • АКЦИОНИ ПЛАН 2022/2023. ДИГИТАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ може се видети ОВДЕ.
 • ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАВРШНИХ ИСПИТА 2021/2022. може се видети ОВДЕ.
 • ИЗВЕШТАЈ О ГОДИШЊЕМ РАДУ ШКОЛЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ може се видети ОВДЕ.
 • БРОЈ УЧЕНИКА КРАЈ 2022. – ПОЧЕТАК 2023. може се видети ОВДЕ.
 • ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА можете преузети ОВДЕ
 • Документ ПРАВА УЧЕНИКА можете преузети ОВДЕ.
 • ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА можете преузети ОВДЕ.
 • ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ може се видети ОВДЕ.
 • ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА можете преузети ОВДЕ.
 • Документ НИВОИ ОБЛИКА НАСИЉА можете преузети ОВДЕ.
 • УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ може се видети ОВДЕ.

СТРАНИЦА СЕ АЖУРИРА