Call: 013/319-166 | Email: osstevica@mts.rs

ОШ "Стевица Јовановић"

Документа

  • Годишњи план рада школе за школску 2018./2019. годину може се видети ОВДЕ.
  • Одлука о педагошком колегијуму може се видети ОВДЕ.
  • Решење о образовању стручних тимова може се видети ОВДЕ.
  • Решење о образовању тима за инклузивно образовање OШ „Стевица Јовановић“ у Панчеву може се видети ОВДЕ.
  • Обавештење за школе – пројекат „Набавка уџбеника и других наставних средстава“ може се видети ОВДЕ.
  • Упутство за школе – пројекат „Набавка уџбеника и других наставних средстава“ може се видети ОВДЕ.
  • Завршни рачун за 2017. годину може се преузети ОВДЕ.