Јавне набавке

контакт: 
Душица Живићдипл. правник,
тел./факс 013/319-166,

osstevica_pravnik@mts.rs