Call: 013/319-166 | Email: osstevica@mts.rs

ОШ "Стевица Јовановић"

Ђачки парламент

[title size=“2″]ОКВИР ПРОГРАМА[/title]

У школи је организован ученички парламент. Овај вид организације ученика се реализује у складу са законом, у циљу што веће демократизације и децентрализације школе. Сматрамо да је активно учешће ученика у раду школе допринос који је драгоцен јер нам помаже да проблеме школског живота и рада сагледамо из њиховог угла.

Општи задаци ученичког парламента:

  • давање сугестија, мишљења, предлога свим органима школе, као и директору које се односе на све видове наставних и ваннаставних активности,
  • разматрање односа и сарадње ученика међусобно, ученика и наставника и осталих радника школе,
  • обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање,
  • организовање хуманитарних акција,
  • својим радом, укључујући и рад представника у комисији за безбедност, рад школског одбора (када се разговара о питањима везаним за успех, дисциплину, екскурзије итд.), ученици ће дати допринос подизању општег нивоа безбедности,
  • посебну улогу ће добити и у практичној борби против насиља у оквиру школе
  • израда тематских паноа
 • избор уџбеника, давање мишљења.

Један ученик, представник ученичког парламента, је члан тима за самовредновање.

Школски ученички парламент броји 20 ученика (по два ученика из сваког одељења шетог, седмог и осмог разреда) и бира председника. Велику помоћ у раду ученичког парламента пружају педагог и психолог.

Годишњи план рада ученичког парламента:

[title size=“2″]ПЛАН  И ПРОГРАМ РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.год.[/title]

[title size=“2″]Септембар[/title]

  • ИЗБОР НОВИХ ЧЛАНОВА И УПОЗНАВАЊЕ СА РАДОМ ПАРЛАМЕНТА
  • ИЗБОР РУКОВОДСТВА И МЕНТОРА
  • УСВАЈАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2013/14 ГОДИНУ
  • САРАДЊА СА ЧЛАНОВИМА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ- ОЧИСТИМО ШКОЛУ
  • ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗЛОЖБЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
 • ПРИКАЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ИО ЧЛАНОВИМА ПАРЛАМЕНТА

[title size=“2″]Октобар[/title]

 • ПЛАКАТ- ОКТОБАР, МЕСЕЦ ЗДРАВЕ ИСХРАНЕ
 • ЖУРКА СА САМОРЕГУЛАЦИЈОМ ДИСЦИПЛИНЕ.
 • САРАДЊА СА ЕКОЛОЗИМА

[title size=“2″]Новембар[/title]

  • ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ТОЛЕРАНЦИЈЕ- 16.11. 2013. ПЛАКАТИ- УЧЕСТВУЈУ УЧЕНИЦИ ОД И-ВИИИ РАЗРЕДА- ДАН ЛЕПИХ РЕЧИ
 • ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 20. НОВЕМБРА -МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ДЕТЕТА- ОБАВЕШТЕЊЕ- ПЛАКАТ

[title size=“2″]Децембар[/title]

  • ПЛАКАТ- СВЕТ МУЗИКЕ, СПОРТА
  • РАЗГОВОР О ПРОБЛЕМИМА У ШКОЛИ И РЕЛАЦИЈА НАСТАВНИК-УЧЕНИК
  • ДОГОВОР О ОРГАНИЗОВАЊУ  НОВОГОДИШЊЕГ УКРАШАВАЊА ШКОЛЕ
  • ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЉУДСКИХ ПРАВА – 10. 12.2013.
 • ЖУРКА СА САМОРЕГУЛАЦИЈОМ ДИСЦИПЛИНЕ