Call: 013/319-166 | Email: osstevica@mts.rs

Календар рада за школску 2023/2024. годину

Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ за школску 2023/2024. годину

Табеларни КАЛЕНДАР за школску 2023/24. годину може се преузети овде.

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

Почиње у ПЕТАК, 1. септембра 2023. године.

Завршава се  23. децембра 2023. године.

У првом полугодишту има 81 наставни дан.

ЗИМСКИ РАСПУСТ

Зимски распуст почиње у 24. децембра 2023. године, а завршава се , 13. јануара 2024. године.

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

Друго полугодиште почиње у ПОНЕДЕЉАК, 16. јануара 2024. године и завршава се у:

  •  УТОРАК, 20. јуна 2024. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 99 наставних дана.
  •  УТОРАК, 6. јуна  2024. године,  за ученике осмог разреда и има 89 наставних  дана.

ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ

Пролећни распуст почиње у ПЕТАК, 7. априла 2024. године, а завршава се у ПОНЕДЕЉАК, 17. априла 2024. године.

ЛЕТЊИ РАСПУСТ

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у СРЕДУ, 21. јуна 2024. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2024. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2024. године.

ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ

ПЕТАК,  11.новембра 2023. је  НЕРАДНИ ДАН.

СРЕДА  и  ЧЕТВРТАК, 15. и 16. фебруар 2024. су  НЕРАДНИ ДАНИ.