Календар активности

Школски календар за 2017/18. годину u PDF формату можете преузети ОВДЕ.

Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ за школску 2017/2018. ГОДИНУ можете преузети ОВДЕ.

Календар рада за школску 2017/18. годину урађен је на основу Правилника о школском кaлендару образовно- васпитног рада за основне школе са седиштем на територији АП Војводине, разматран је и усвојен на седници Наставничког већа.

Прво полугодиште

почиње у петак, 01.09.2017. године, а завршава се у петак, 22.12.2017. године. Крај првог квартала је 27.10.2017. године. Прво полугодиште има 81 наставни дан.

Друго полугодиште

почиње у среду, 10.01.2018. године, а завршава се за ученике I-VII разреда у уторак, 12.06.2018. године, а за ученике VIII разреда у уторак, 29.05.2018. године. Крај трећег квартала је 16.03.2017. У другом полугодишту има 99 наставних дана за ученике I-VII разреда, а за ученике VIII разреда 89 дана.

Зимски распуст

почиње у понедељак, 25.12.2017. године, а завршава се у уторак, 09.01.2018. године.

Пролећни распуст

почиње у петак, 30.03.2018. године, а завршава се у понедељак, 09.04.2018. године.

Летњи распуст

за ученике од I-VII разреда почиње 13.06.2018. године, а завршава се 31.08.2018. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита.

Обележавање дана

У школи ће бити обележени следећи дани:

 • Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у суботу, 21.10.2017. године, нерадни је и ненаставни дан
 • Дан просветних радника, који пада у среду, 08.11.2017. године, радни је и наставни дан
 • Дан примирја у Првом светском рату, који пада у суботу, 11.11.2017. године, нерадни је и ненаставни дан
 • Свети Сава – Дан духовности, који пада у суботу, 27.01.2018. године, радни је и ненаставни дан
 • Сретење – Дан државности, који пада у четвртак и петак, 15.-16.02.2018. године, нерадни су и ненаставни дани
 • Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у недељу, 22.04.2018. године, нерадни је и ненаставни дан
 • Празник рада, који пада у уторак и среду, 01.-02.05.2018. године, нерадни су и ненаставни дани
 • Дан победе, уторак, 09.05.2017. године, радни је и наставни дан
 • Дан школе ће се обележити у уторак, 29.05.2018. године.
 • Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у четвртак, 28.06.2018. године, радни је дан

 

Радне суботе

 • У суботу, 05.05.2018. године настава се изводи према распореду часова за понедељак.
 • Изложба кућних љубимаца, спортски турнири – субота, 16.09.2017. године
 • Надокнада наставног дана (уторак, 29.05.2018. године) због обележавања дана школе планира се за суботу, 26.05.2018. године
 • Надокнада наставног дана у којем су реализоване екскурзије током маја и јуна планира се за суботу, 02.06.2018. године

Подела књижица

На крају првог квартала у првом полугодишту и трећег квартала у другом полугодишту школа ће у року од осам дана од дана завршетка квартала писмено обавестити родитеље/старатеље ученика о постигнутом успеху у учењу и владању (оцене, број изостанака са наставе и изречене васпитно-дисциплинске мере). Обавештење ће се достављати лично, на родитељском састанку или препорученом пошиљком.

Подела ђачких књижица на крају првог полугодишта обавиће се 25. – 29.12.2017. године.
Подела ђачких књижица и сведочанстава за ученике од I-VII разреда обавиће се XX.-XX.06.2018. године, а за ученике VIII разреда XX.06.2018. године.