Call: 013/319-166 | Email: osstevica@mts.rs

Колектив

Управа школе:

ДИРЕКТОР

Јасна Гађански, педагог

 

СЕКРЕТАР

Душица Живић, правник

 

Стручни сарадници:

Весна Зенг, педагог

 

Ана Марковић, психолог

Елизабета Вереш, библиотекарка

 

Одељенске старешине 2021/2022.

УЧИТЕЉИ:

1-1 Мирјана Закић

 

1-2 Ивана Пајевић

1-3 Мирјана Брзован

 

1-4 Слађана Костић

2-1 Славица Мијатовић

 

2-2 Татјана Стефановић

 

2-3 Вера Рајић

 

2-4 Саша Поштић

 

3-1 Љиљана Ивановић

 

3-2 Нада Живановић

3-3 Ливија Франета

 

4-1 Снежана Пепић

 

4-2 Зорана Митровић

 

4-3 Александра Маринковић

 

4-4 Верица Алерић

 

НАСТАВНИЦИ:

5-1 Ивана Марчета, наставница Српског језика

 

5-2 Тамара Бркић, наставница Енглеског језика

5-3 Весна Хлавати Ширка, наставница Биологије

 

5-4 Зора Дејановска, наставница Ликовне културе

 

6-1  Владимир Злоколица,наставник Физичког и здравственог васпитања

 

6-2 Горан Боканић, наставник Технике и технологије

6-3 Јелена Јовчић, наставница Географије

 

6-4 Зоран Савић, наставник Физике и Хемије

 

7-1 Зоран Костић, наставник Историје

 

7-2 Зорица Митић, наставница Енглеског језика

 

7-3 Слађана Гагић, наставница Српског језика

7-4 Иван Давитков, наставник Технике и технологије

 

8-1 Даниел Шубоњ, наставник Математике

 

8-2 Катарина Шубоњ, наставница Билогије

8-3 Снежана Варда, наставница Музичке културе

 

8-4 Оливера Милић, наставница Српског језика

 

Наставници предметне наставе 2021/2022.

У ИЗРАДИ

 

Администратор сајта

Зорана Митровић

 

Административно-финансијска служба

 

Неда Марковић, шеф рачуноводства

Љиљана Радоичић, референт за правне, кадровске и административне послове

 

Помоћно техничко особље

Злата Пејић
Данијела Томић
Мара Ђорђевић
Мица Радосавац
Нада Ћирилов
Љиљана Тодоровић
Анкица Брајовић
Јелена Букур
Иван Николић

КОНТАКТ:

ОШ „Стевица Јовановић“, Браће Јовановића 75, 26000 Панчево, тел: 013/319-166 mail: osstevica@mts.rs