Call: 013/319-166 | Email: osstevica@mts.rs

Колектив

Ваннаставно особље

Директор школе:
Гађански Јасна
Стручни сарадник - педагог:
Владић Ана, Зенг Весна
Стручни сарадник - психолог и Помоћник директора школе:
Јевтовић Драга
Стручни сарадник - библиотекар:
Крчадинац Слађана
Секретар школе:
Живић Душица
Шеф рачуноводство:
Марковић Неда
Референт за правна, кадровска и административна питања:
Радоичић Љиљана

Наставници разредне наставе

Наставници разредне наставе
одељење
    
Пепић Снежана
I-1
Митровић Зорана
I-2
Маринковић Александра
I-3
Алерић Верица
I-4
Закић Мирјана
II-1
Пајевић Ивана
II-2
Брзован Мирјана
II-3
Костић Слађана
II-4
Mијатовић Славица
III-1
Стефановић Татјана
III-2
Рајић Вера
III-3
Поштић Саша
III-4
Ивановић Љиљана
IV-1
Живановић Нада
IV-2
Вереш Елизабета
IV-3
Франета Ливија
IV-4

Одељенске старешине

Одељенске старешине
одељење
    
Шубоњ Даниел
V-1
Шубоњ Катарина
V-2
Папић Снежана
V-3
Андрић Надежда
V-4
Шишић Сенка
VI-1
Весна Х. Ширка
VI-2
Дејановска Зора
VI-3
Марчета Ивана
VI-4
Боканић Горан
VII-1
Злоколица Владимир
VII-2
Савић Зоран
VII-3
Митровић Данијела
VII-4
Еремић Александра
VIII-1
Гагић Слађана
VIII-2
Митић Зорица
VIII-3
Радески Раде
VIII-4

Наставници предметне наставе

Настава српског језика
Гагић Слађана
Марчета Ивана
Милић Оливера
Митровић Данијела
Настава енглеског језика
Бркић Тамара
Еремић Александра
Митић Зорица
Пражић Наташа
Настава немачког језика
Шикања Зоран
Ристовски Дуња
Настава физике
Митић Миодраг
Станкић Зорица
Чакован Александра
Савић Зоран
Настава математике
Станчу Трајан
Шубоњ Данијел
Алфелди Љиљана
Лукач Исидора
Настава хемије
Савић Зоран
Настава историје
Костић Зоран
Шишић Сенка
Настава биологије
Шубоњ Катарина
Ширка Хлавати Весна
Настава ликовне културе
Дејановски Зора
Настава музичке културе
Папић Снежана
Настава географије
Татомиров Сандра
Јовчић Јелена
Настава техничког и информатичког образовања
Боканић Горан
Давитков Иван
Настава физичког васпитања и изабрани спорт
Злоколица Владимир
Радески Раде
Илић Владимир
Вулин Драган
Настава информатике и рачунарства
Марковић Миодраг
Станчу Трајан

Наставници изборне наставе

Настава грађанског васпитања
Јовчић Јелена
Костић Зоран
Марчета Ивана
Гагић Слађана
Верска настава
Урошев Драган
Информатика и рачунарство
Лукач Исидора
Давитков Иван
Шубоњ Даниел
Хор и оркестар
Папић Снежана
Цртање, сликање и вајање
Дејановски Зора

Помоћно техничко особље

Томић Данијела
Пејић Злата
Брајовић Анкица
Радосавац Мица
Тодоровић Љиљана
Ћирилов Нада
Букур Јелена
Ђорђевић Мара
Николић Иван