Call: 013/319-166 | Email: osstevica@mts.rs

Колектив

Ваннаставно особље

Директор школе:
Гађански Јасна
Педагог:
Владић Ана, Зенг Весна
Психолог:
Јевтовић Драга
Библиотекар:
Крчадинац Слађана
Секретар:
Живић Душица
Рачуноводство:
Марковић Неда
Административни радник:
Радоичић Љиљана

Наставници разредне наставе

Наставници разредне наставе
одељење
    
Пепић Снежана
I-1
Митровић Зорана
I-2
Маринковић Александра
I-3
Алерић Верица
I-4
Закић Мирјана
II-1
Пајевић Ивана
II-2
Брзован Мирјана
II-3
Костић Слађана
II-4
Mијатовић Славица
III-1
Стефановић Татјана
III-2
Рајић Вера
III-3
Поштић Саша
III-4
Ивановић Љиљана
IV-1
Живановић Нада
IV-2
Вереш Елизабета
IV-3
Франета Ливија
IV-4

Одељенске старешине

Одељенске старешине
одељење
    
Шубоњ Даниел
V-1
Шубоњ Катарина
V-2
Папић Снежана
V-3
Андрић Надежда
V-4
Шишић Сенка
VI-1
Весна Х. Ширка
VI-2
Дејановска Зора
VI-3
Марчета Ивана
VI-4
Боканић Горан
VII-1
Злоколица Владимир
VII-2
Савић Зоран
VII-3
Митровић Данијела
VII-4
Еремић Александра
VIII-1
Гагић Слађана
VIII-2
Митић Зорица
VIII-3
Радески Раде
VIII-4

Наставници предметне наставе

Настава српског језика
Гагић Слађана
Марчета Ивана
Милић Оливера
Митровић Данијела
Настава енглеског језика
Андрић Надежда
Еремић Александра
Митић Зорица
Пражић Наташа
Настава немачког језика
Шикања Зоран
Настава физике
Митић Миодраг
Станкић Зорица
Чакован Александра
Савић Зоран
Настава математике
Станчу Трајан
Шубоњ Данијел
Алфелди Љиљана
Шијан Никола
Настава хемије
Савић Зоран
Настава историје
Костић Зоран
Шишић Сенка
Настава биологије
Шубоњ Катарина
Ширка Хлавати Весна
Настава ликовне културе
Дејановски Зора
Настава музичке културе
Папић Снежана
Настава географије
Татомиров Сандра
Јовчић Јелена
Настава техничког и информатичког образовања
Боканић Горан
Давитков Иван
Настава физичког васпитања и изабрани спорт
Злоколица Владимир
Радески Раде
Илић Владимир
Вулин Драган
Настава информатике и рачунарства
Марковић Миодраг
Станчу Трајан

Наставници изборне наставе

Настава грађанског васпитања
Гагић Слађана
Maрчета Ивана
Еремић Александра
Верска настава
Урошев Драган
Информатика и рачунарство
Шијан Никола
Давитков Иван
Шубоњ Даниел
Хор и оркестар
Папић Снежана
Цртање, сликање и вајање
Дејановски Зора

Помоћно техничко особље

Томић Данијела
Пејић Злата
Брајовић Анкица
Радосавац Мица
Тодоровић Љиљана
Ћирилов Нада
Букур Јелена
Ђорђевић Мара