Call: 013/319-166 | Email: osstevica@mts.rs

Колектив

Управа школе

Директор школе:
Гађански Јасна
Стручни сарадник - педагог:
Зенг Весна
Стручни сарадник - психолог и Помоћник директора школе:
Јевтовић Драга
Стручни сарадник - библиотекар:
Вереш Елизабета
Секретар школе:
Живић Душица
Шеф рачуноводство:
Марковић Неда
Референт за правна, кадровска и административна питања:
Радоичић Љиљана

Наставници разредне наставе 2019/2020.

Наставници разредне наставе
одељење
    
Љиљана Ивановић
I-1
Нада Живановић
I-2
Ливија Франета
I-3
Снежана Пепић
II-1
Зорана Митровић
II-2
Александра Маринковић
II-3
Верица Алерић
II-4
Mирјана Закић
III-1
Ивана Пајевић
III-2
Мирјана Брзован
III-3
Слађана Костић
III-4
Славица Мијатовић
IV-1
Татјана Стефановић
IV-2
Вера Рајић
IV-3
Саша Поштић
IV-4

Одељенске старешине 2019/2020.

Одељенске старешине
одељење
    
Зоран Костић
V-1
Зорица Митић
V-2
Гагић Слађана
V-3
Иван Давитков
V-4
Данијел Шубоњ
VI-1
Катарина Шубоњ
VI-2
Снежана Папић
VI-3
Оливера Милић
VI-4
Сенка Шишић
VII-1
Весна Хлавати Ширка
VII-2
Зора Дејановски
VII-3
Ивана Марчета
VII-4
Горан Боканић
VIII-1
Владимир Злоколица
VIII-2
Зоран Савић
VIII-3
Данијела Митровић
VIII-4

Наставници предметне наставе 2019/2020.

Настава српског језика
Гагић Слађана
Марчета Ивана
Милић Оливера
Митровић Данијела
Настава енглеског језика
Данијела Ранковић
Еремић Александра
Митић Зорица
Пражић Наташа
Драгана Лунц
Настава немачког језика
Шикања Зоран
Ристовски Дуња
Миоков Андреа
Настава физике
Митић Миодраг
Станкић Зорица
Чакован Александра
Савић Зоран
Настава математике
Станчу Трајан
Шубоњ Данијел
Алфелди Љиљана
Настава хемије
Савић Зоран
Настава историје
Костић Зоран
Шишић Сенка
Настава биологије
Шубоњ Катарина
Ширка Хлавати Весна
Настава ликовне културе
Дејановски Зора
Настава музичке културе
Папић Снежана
Настава географије
Татомиров Сандра
Јовчић Јелена
Настава техничког и информатичког образовања
Боканић Горан
Давитков Иван
Настава физичког васпитања и изабрани спорт
Злоколица Владимир
Радески Раде
Илић Владимир
Вулин Драган
Настава информатике и рачунарства
Марковић Миодраг
Армин Тот

Наставници изборне наставе 2019/2020.

Настава грађанског васпитања
Јовчић Јелена
Костић Зоран
Марчета Ивана
Гагић Слађана
Верска настава
Урошев Драган
Информатика и рачунарство
Армин Тот
Давитков Иван
Шубоњ Даниел
Хор и оркестар
Папић Снежана
Цртање, сликање и вајање
Дејановски Зора

Помоћно техничко особље 2019/2020.

Томић Данијела
Пејић Злата
Брајовић Анкица
Радосавац Мица
Тодоровић Љиљана
Ћирилов Нада
Букур Јелена
Ђорђевић Мара
Николић Иван