Call: 013/319-166 | Email: osstevica@mts.rs

Колектив

Управа школе:

ДИРЕКТОР

Јасна Гађански, педагог

 

СЕКРЕТАР

Душица Живић, правник

 

Стручни сарадници:

Весна Зенг, педагог

 

Ана Марковић, психолог

 

Елизабета Вереш, библиотекарка

 

Одељенске старешине 2022/2023.

УЧИТЕЉИ:

2-1 Мирјана Закић

 

2-2 Ивана Пајевић

2-3 Мирјана Брзован

 

2-4 Слађана Костић

3-1 Славица Мијатовић

 

3-2 Татјана Стефановић

 

3-3 Вера Рајић

 

3-4 Саша Поштић

 

4-1 Љиљана Ивановић

 

4-2 Нада Живановић

4-3 Ливија Франета

 

1-1 Снежана Пепић

 

1-2 Зорана Митровић

 

1-3 Александра Маринковић

 

1-4 Верица Алерић

 

НАСТАВНИЦИ:

6-1 , наставница Српског језика

 

6-2 Дуња Ристовски, наставница Немачког језика

6-3 Весна Хлавати Ширка, наставница Биологије

 

6-4 Зора Дејановска, наставница Ликовне културе

 

7-1  Владимир Злоколица,наставник Физичког и здравственог васпитања

 

7-2 Горан Боканић, наставник Технике и технологије

7-3 Јелена Јовчић, наставница Географије

 

7-4 Зоран Савић, наставник Физике и Хемије

 

8-1 Зоран Костић, наставник Историје

 

8-2 Зорица Митић, наставница Енглеског језика

 

8-3 Слађана Гагић, наставница Српског језика

8-4 Иван Давитков, наставник Технике и технологије

 

 Даниел Шубоњ, наставник Математике

 

 Наташа Радивојевић, наставница Билогије

5-1 Снежана Варда, наставница Музичке културе

 

5-2 Оливера Милић, наставница Српског језика

5-3 Драгана Лунц, наставница Енглеског језика

 

 

Наставници предметне наставе 2021/2022.

У ИЗРАДИ

 

Администратор сајта

Зорана Митровић

 

Административно-финансијска служба

 

Неда Марковић, шеф рачуноводства

Љиљана Радоичић, референт за правне, кадровске и административне послове

 

Помоћно техничко особље

Злата Пејић
Данијела Томић
Мара Ђорђевић
Мица Радосавац
Нада Ћирилов
Љиљана Тодоровић
Анкица Брајовић
Јелена Букур
Иван Николић

КОНТАКТ:

ОШ „Стевица Јовановић“, Браће Јовановића 75, 26000 Панчево, тел: 013/319-166 mail: osstevica@mts.rs