Call: 013/319-166 | Email: osstevica@mts.rs

Колектив

Управа школе

ДИРЕКТОР

Јасна Гађански, дипл. педагог

СЕКРЕТАР

Душица Живић, дипл. правник

Стручни сарадници

Драга Јевтовић, дипл. психолог

Весна Зенг, дипл. педагог

Елизабета Вереш, библиотекарка

Одељенске старешине 2020/2021.

1-1 Славица Мијатовић

1-2 Татјана Стефановић

1-3 Вера Рајић

1-4 Саша Поштић

2-1 Љиљана Ивановић

2-2 Нада Живановић

2-3 Ливија Франета

3-1 Снежана Пепић

3-2 Зорана Митровић

3-3 Александра Маринковић

3-4 Верица Алерић

4-1 Мирјана Закић

4-2 Ивана Пајевић

4-3 Мирјана Брзован

4-4 Слађана Костић

5-1  Владимир Злоколица, наставник Физичког и здравственог васпитања

5-2 Горан Боканић, наставник Технике и технологије

5-3 Јелена Јовчић, наставница Географије

5-4 Зоран Савић, наставник Физике

6-1 Зоран Костић, наставник Историје

6-2 Зорица Митић, наставница Енглеског језика

6-3 Слађана Гагић, наставница Српског језика

6-4 Иван Давитков, наставник Технике и технологије

7-1 Даниел Шубоњ, наставник Математике

7-2 Наташа Радивојев, наставница Билогије

7-3 Снежана Папић, наставница Музичке културе

7-4 Оливера Милић, наставница Српског језика

8-1 Александра Еремић, наставница Енглеског језика

8-2 Весна Хлавати Ширка, наставница Биологије

8-3 Зора Дејановска, наставница Ликовне културе

8-4 Ивана Марчета, наставница Српског језика

Наставници предметне наставе 2020/2021.

Административно-финансијска служба

Неда Марковић, шеф рачуноводства

Љиљана Радоичић, референт за правне, кадровске и административне послове

Помоћно техничко особље

Злата Пејић

Данијела Томић

Мара Ђорђевић

Мица Радосавац

Нада Ћирилов

Љиљана Тодоровић

Анкица Брајовић

Јелена Букур

Иван Николић