Листа одобрених уџбеника за школску 2016/17.г.

Обавештавају се родитељи да је на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије доступан списак одобрених уџбеника за следећу школску годину (2016/2017.г.). Сви заинтересовани могу погледати на сајту списак одобрених издања.

Подршка инклузивном образовању – инфо линија

Oбавештавамо вас да је отворена Инфо-линија за родитеље – подршка инклузивном образовању“. Инфо-линија ће бити активна радним данима од 12:00 до 19:00 часова на тел. број 0800-100-121.

На телефонске позиве родитеља одговараће стручњаци из организације Иницијатива за инклузију ВеликиМали одговараће на телефонске позиве родитеља и пружати информације о:

законским и подзаконским актима која подржавају инклузивно образовање и социјалну […]