Call: 013/319-166 | Email: osstevica@mts.rs

ОШ "Стевица Јовановић"

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА


Настава почиње у уторак, 01.09.2020. и организује се у две сменепреподневној и поподневној.

Преподневна смена (од 8,00ч) – одељења првог циклуса ( I – IV) са индексом 1 и 2 и V и VII разред.

Поподневна смена (од 13,30ч) – одељења првог циклуса (I -IV) са индексом 3 и 4 и VI и VIII разред.

Смене се мењају на две седмице.

Први циклус   ( I – IV разред )

Свако одељење је подељено на две приближно једнаке групе (група А и група Б), које имају наставу у истој смени по следећој сатници:

ГРУПА А   ПРВА СМЕНА     ДРУГА СМЕНА
     1. 8,00 - 8,30    13,30 - 14,00
     2. 8,35 - 9,05    14,05 : 14,35
     3. 9,20 - 9,50    14,50 - 15,20
     4. 9,55 - 10,25    15,25 - 15,55

ПАУЗА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ УЧИОНИЦА

ГРУПА Б  1. 10,45 - 11,15    16,15 - 16,45
     2. 11,20 - 11,50    16,50 - 17,20
     3. 12,05 - 12,35    17,35 - 18,05

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

Прве радне недеље (одељења I/1,2, II/1,2 , III/1,2, IV/1,2 ) – група А је прва у распореду и почиње са наставом у 8,00 сати, а за групу Б настава почиње у 10,45.

Друге радне недељегрупа Б је прва у распореду и почиње са наставом у 8,00 сати, а за групу А настава почиње у 10,45.

ПОПОДНЕВНА СМЕНА

Прве радне недеље ( одељења I/3,4, II/3, III/3,4, IV/3,4 ) – група А је прва у распореду и почиње са наставом у 13,30 сати, а за групу Б настава почиње у 16,15.

Друге радне недељегрупа Б је прва у распореду и почиње са наставом у 13,30 сати, а за групу А настава почиње у 16,15.

Групе једног одељења се у наставку сваке следеће радне недеље наизменично смењују.

Други циклус   ( V – VIII разред )

За други циклус изабран је комбиновани модел: 1. настава у школи и 2. настава на даљину. Свако одељење је подељено на две приближно једнаке групе (група А и група Б), које имају наставу и истој смени по следећем распореду:

Прве радне недеље школске године – група А свих одељења има наставу у школи: понедељком, средом и петком, а група Б уторком и четвртком.

Наредне недељегрупе се ротирају тако да: група А има непосредан рад у школи уторком и четвртком, а група Б понедељком, средом и петком.

Када немају наставу у школи, ученици имају наставу на даљину користећи 1. дигиталне припреме за часове које добијају од наставника и 2. прате снимљене часове наставе који се емитују путем Јавног медијског сервиса Србије.

САТНИЦА

ЧАС     ПРВА СМЕНА      ДРУГА СМЕНА
1.     8,00 - 8,30      13,30 - 14,00
2.     8,35 - 9.05      14,05 - 14,35
3.     9,20 - 9,50      14,50 - 15,20
4.     9,55 - 10,25     15,25 - 15,55
5.     10,30 - 11,00     16,00 - 16,30     
6.     11,05 - 11,35     16,35 - 17,05
7.     11,40 - 12,10     17,10 - 17,40

За обе групе једног одељења часови наставе свих предмета остварују се у истој учионици (матичној), осим часова информатике и рачунарства, физичког и здравственог васпитања, верске наставе и грађанског васпитања (мешовите групе).

Распоред одељења по учионицама

  1.       2.     3.     4.     5.      6.
МАТЕМАТИКА 1  СРПСКИ 1  БИОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА 2 ГЕОГРАФИЈА  ХЕМИЈА

  7/1      7/4     7/2     5/1     5/3     5/4
  8/4      6/3     8/2     6/1     6/2

                  АНЕКС

                7.    8.    9.
              ИСТОРИЈА  ЛИКОВНА  НЕМАЧКИ
                   КУЛТУРА  ЈЕЗИК

               7/3         5/2
               8/1     8/3   6/4

Наставници предметне наставе припреме у дигиталном облику шаљу одељењским групама ученика у дане када оне по распореду немају наставу у школи, као и оним ученицима који из здравствених или других оправданих разлога, нису у могућности да  похађају наставу у школи.

Осим тога, ученици другог циклуса,  када немају непосредан рад у школи,  имају наставу на даљину праћењем часова наставе који се емитују путем Јавног медијског сервиса Србије.

СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ СВИМ УЧЕНИЦИМА И НАСТАВНИЦИМА!

Управа школе