Call: 013/319-166 | Email: osstevica@mts.rs

ОШ "Стевица Јовановић"

ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА


У циљу обележавања 31.01. „Дана без дуванског дима“ биолошка и географска секција је у сарадњи са Ученичким парламентом организовала  акцију прављења модела вештачких плућа  где је јасно приказан пример пушачких плућа и здравих плућа непушача, ученици су уз координацију наставница биологије Весне Хлавати Ширка и географије Сандре Татомиров Кличковић имали прилику да самостално увиде кроз рад разлику између плућа људи који пуше и оних који живе здраво. Уз макету плућа ученици су израдили и два плаката на исту тему која ће бити изложена у холу школе на дан обележавања штетности дуванског дима и током целе недеље ће подсећати како ученике тако и запослене на штетност пушења дувана.

Координатори Ученичког парламента Весна Зенг и Бојана Контић, педагози школе