Call: 013/319-166 | Email: osstevica@mts.rs

Kolektiv

Vannastavno osoblje

Direktor škole:
Gađanski Jasna
Stručni saradnik - pedagog:
Vladić Ana, Zeng Vesna
Stručni saradnik - psiholog i Pomoćnik direktora škole:
Jevtović Draga
Stručni saradnik - bibliotekar:
Krčadinac Slađana
Sekretar škole:
Živić Dušica
Šef računovodstvo:
Marković Neda
Referent za pravna, kadrovska i administrativna pitanja:
Radoičić Ljiljana

Nastavnici razredne nastave

Nastavnici razredne nastave
odeljenje
    
Pepić Snežana
I-1
Mitrović Zorana
I-2
Marinković Aleksandra
I-3
Alerić Verica
I-4
Zakić Mirjana
II-1
Pajević Ivana
II-2
Brzovan Mirjana
II-3
Kostić Slađana
II-4
Mijatović Slavica
III-1
Stefanović Tatjana
III-2
Rajić Vera
III-3
Poštić Saša
III-4
Ivanović Ljiljana
IV-1
Živanović Nada
IV-2
Vereš Elizabeta
IV-3
Franeta Livija
IV-4

Odeljenske starešine

Odeljenske starešine
odeljenje
    
Šubonj Daniel
V-1
Šubonj Katarina
V-2
Papić Snežana
V-3
Andrić Nadežda
V-4
Šišić Senka
VI-1
Vesna H. Širka
VI-2
Dejanovska Zora
VI-3
Marčeta Ivana
VI-4
Bokanić Goran
VII-1
Zlokolica Vladimir
VII-2
Savić Zoran
VII-3
Mitrović Danijela
VII-4
Eremić Aleksandra
VIII-1
Gagić Slađana
VIII-2
Mitić Zorica
VIII-3
Radeski Rade
VIII-4

Nastavnici predmetne nastave

Nastava srpskog jezika
Gagić Slađana
Marčeta Ivana
Milić Olivera
Mitrović Danijela
Nastava engleskog jezika
Brkić Tamara
Eremić Aleksandra
Mitić Zorica
Pražić Nataša
Nastava nemačkog jezika
Šikanja Zoran
Ristovski Dunja
Nastava fizike
Mitić Miodrag
Stankić Zorica
Čakovan Aleksandra
Savić Zoran
Nastava matematike
Stanču Trajan
Šubonj Danijel
Alfeldi Ljiljana
Lukač Isidora
Nastava hemije
Savić Zoran
Nastava istorije
Kostić Zoran
Šišić Senka
Nastava biologije
Šubonj Katarina
Širka Hlavati Vesna
Nastava likovne kulture
Dejanovski Zora
Nastava muzičke kulture
Papić Snežana
Nastava geografije
Tatomirov Sandra
Jovčić Jelena
Nastava tehničkog i informatičkog obrazovanja
Bokanić Goran
Davitkov Ivan
Nastava fizičkog vaspitanja i izabrani sport
Zlokolica Vladimir
Radeski Rade
Ilić Vladimir
Vulin Dragan
Nastava informatike i računarstva
Marković Miodrag
Stanču Trajan

Nastavnici izborne nastave

Nastava građanskog vaspitanja
Jovčić Jelena
Kostić Zoran
Marčeta Ivana
Gagić Slađana
Verska nastava
Urošev Dragan
Informatika i računarstvo
Lukač Isidora
Davitkov Ivan
Šubonj Daniel
Hor i orkestar
Papić Snežana
Crtanje, slikanje i vajanje
Dejanovski Zora

Pomoćno tehničko osoblje

Tomić Danijela
Pejić Zlata
Brajović Ankica
Radosavac Mica
Todorović Ljiljana
Ćirilov Nada
Bukur Jelena
Đorđević Mara
Nikolić Ivan