Call: 013/319-166 | Email: osstevica@mts.rs

Škola

Portret škole

Osnovna škola „Stevica Jovanović“ u Pančevu svečano je otvorena 6.02.1964. godine. Prve školske godine nastavnu je pohađalo 1285 učenika,  u školi je bilo zaposleno 70 radnika. Svoje početke škola pamti po odličnim uslovima za rad u tek sagrađenoj zgradi i, za ono vreme, veoma dobro opremljenim kabinetima i fiskulturnom salom.

Škola nosi ime narodnog heroja, studenta medicine, koji je poginuo 1942. godine u Pnčevu u uličnim borbama partizana i okupatora. Datum rođenja Stevice Jovanovića, 29. maj, slavi se kao Dan škole.

Prvi direktor škole bio je Todorović Milan, a zatim su se smenjivali Durman Milan, Mitrović Miladin, Gašpar Pava, Vuković Stanimir, Stanojević Branislav, Stanču Trajan i Gađanski Jasna koja i danas rukovodi školom.

Škola se nalazi u širem centru grada i povezana je modernom saobraćajnicom sa stambenim naseljima koja teritorijlno pripadaju školi.

Danas školu pohađa 815 učenika raspoređenih u 29 odeljenja. Prostroni uslovi u kojima škola radi su zadovoljavajući. Tokom protekle školske godine zamenjeni su oluci  na većem delu zgrade čime je rešen problem prokišnjavanja i curenja vode. Preostali deo uradiće se tokom septembra naredne školske godine. Takođe su postavljeni limeni branici za ptice ne delu škole koji je bio najugroženiji i pretio zdravlju učenika.

Svlačionice u fiskulturnoj sali adaptirane su  tako da su ostvareni uslovi za zdrav i bezbedan boravak učenika.

Nastava fizičkog vaspitanja odvija se u fiskulturnoj sali i na terenima u školskom dvorištu. Niži razredi koriste fiskulturnu salu samo u slobodnim terminima, kojih nema dovoljno. Ovaj problem je posebno izražen  u zimskom periodu kada se, zbog vremenskih uslova , nastava fizičkog vaspitanja ne može održavati u školskom dvorištu.

  • nastava i učenje

Tokom leta okrečene su dve učionice i školaska biblioteka. Zamenjene su klupe  i stolice u dve učionice .

U školi se nalazi i stomatološka ambulanta, kao i kuhinja za distribuciju užine.

Školsko dvorište će se sređivati u narednom periodu.

Ostali zadaci:

  • održavanje postignutog nivoa higijene škole
  • promovisanje uspešnosti rada i negovanje ugleda škole
  • prevencija nasilja

Škola ima svoju biblioteku sa nekolika hiljada naslova. U toku je premeštanje bibloteke u nove renovirane prostorije i opremanje čitaonice za učenike i nastavnike.

U školi je pre 15 godina otvorena Stomatološka ambulanta.

Nastava se izvodi na srpskom jeziku. Svi učenici uče engleski jezik, a od iduće godine biće uveden nemački kao drugi obavezan strani jezik.

Učenici od  V do VIII razreda u velikom broju pohađaju nastavu izbornog predmeta Informatike i računarstva, Crtanje, slikanje, vajanje i Hor. Najzastupljeniji izborni predmeti u nižim razredima su Čuvari prirode i Narodna tradicija.

Za učenike izraženijih sposobnosti i interesovanja nastavnici organizuju rad po  sekcijama. Produkti zajedničkog stvaralaštva učenika i nastavnika krase kabinete i hol škole.

Svake godine, nakon održanih školskih takmičenja najuspešniji učenici predstavljaju školu na takmičenjima koje organizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili stručna društva. Skoro svake godine naši najbolji učenici dostignu nivo republičkog takmičenja. Prošle školske godine jedan učenik nas je predstavljao na republičkom takmičenju iz istorije ( mentor: Senka Šišić), i osvojio treće mesto.

Koliko se u našoj školi neguje sportski duh govore brojni uspesi na takmičenjima u svim sportskim disciplinama, a tokom godine organizuju se i prijateljski međuodeljenski i međuškolski susreti.

S ponosom ističemo da je naša škola četiri godine za redom osvajala prvo mesto u ekipnom plasmanu na Školskoj olimpijadi koja se organizuje za učenike nižih razreda u različitim sportskim disciplinama.

Veliki broj naših učenika angažovan je u različitim sportskim klubovima, kulturno umetničkim društvima, pohađaju muzičku, baletsku ili školu glume i manekenstva. Neke sportove kao što su odbojka, košarka, aikido, karate i stoni tenis mogu trenirati u samoj školi pri klubovima kojima je škola ustupila prostor.

Škola inače ima tradicionalno dobru saradnju sa svim stručnim institucijama i organizacijama u gradu, ali, želimo da istaknemo učešće Centra za kulturu u realizaciji naših planiranih kulturnih aktivnosti. Naime, po preporuci odgovornih saradnika Centra naši učenici više puta u toku godine posećuju bioskopske i pozorišne predstave što njima čini posebno zadovoljstvo, a nastavnicima pomaže u realizaciji obrazovno- vaspitnih zadataka.

Naši su nastavnici svi na istom zadatku, a to je pružanje kvalitetnog obrazovanja učenicima koje podrazumeva sticanje različitih vidova pismenosti – jezičke, matematičke, naučne, umetničke, informatičke – neophodne za dalje obrazovanje i samostalno učenje, a radi lakšeg uključivanja u savremene tokove društva. Škola ulaže napore da se svi nastavnici i stručni saradnici kontinuirano usavršavaju kroz organizovana predavanja, seminare, stručnu literaturu. Jedan broj nastavnika edukovan je za posebne programe kao što su: Bukvar dečjih prava, Učionica dobre volje, Pravo na prava, Građansko vaspitanje, Aktivno učenje, Kultura govora, Kaligrafija, Dramska početnica, Inkluzivno obrazovanje…