Call: 013/319-166 | Email: osstevica@mts.rs

OŠ "Stevica Jovanović"

Upis prvaka

Prijava za upis učenika u prvi razred osnovne škole vrši se od 1. aprila. Potrebno je da svoje dete prijavite našoj školi i da zakažete termin za testiranje.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS:

  1. Uverenje o zdravstvenom pregledu deteta
  2. Izvod iz matične knjige rođenih za dete
  3. Prijava prebivališta za učenika
  4. Uverenje o završenom pripremnom predškolskom programu za decu (uverenje se donosi tek nakon završetka pripremnog predškolskog programa)

Roditelji više nisu u obavezi da školi prilikom upisa učenika dostavljaju pomenuta dokumenta u papirnoj formi (2. Izvod iz matične knjige rođenih za dete; 3. Prijava prebivališta za učenika;), već imaju mogućnost da podnesu zahtev da škola u njihovo ime navedena dokumenta pribavi elektronskim putem.

Obaveštenje za decu sa područja drugih škola može se videti OVDE.

Učenici koji teritorijalno ne pripadaju OŠ „Stevica Jovanović“, a želeli bi da se upišu u našu školu, trebalo bi da podnesu molbu za pohađanje naše škole do kraja februara.