Javne nabavke

kontakt: 
Dušica Živićdipl. pravnik,
tel./faks 013/319-166,

osstevica_pravnik@mts.rs