Pravila

Pravilnik o ponašanju učenika

 1. Redovno pohađati nastavu
 2. Voditi računa o higijeni školskih prostorija i dvorišta
 3. Čuvati od oštećenja školsku imovinu
 4. Ne remetiti red na času (mobilnim telefonom, diskmenom, mp3, mp-4,…)
 5. Negujmo drugarstvo, prijateljstvo i međusobnu saradnju
 6. Uvažavajmo i poštujmo ličnost bez obzira na različitosti
 7. Pristojno se ponašati prema nastavnicima i ostalim zaposlenima
 8. Međusobne sukobe i nesporazume rešavajmo u okviru odeljenske zajednice, uz posredovanje odeljenskog starešine, psihologa, odnosno pedagoga ili dežurnog nastavnika
 9. Ne unositi oružje, oruđa i druga sredstva kojima se mogu naneti ozlede i ugroziti život učenika i zaposlenih
 10. Ne koristiti alkohol, opijate, narkotička i druga sredstva sa psihoaktivnim dejstvom koja mogu ugroziti zdravlje učenika
 11. Dolaziti na nastavu prikladno odeven    (zabranjen pirsing, tetovaže, kratke i providne  majice, šorcevi,šminkanje)

Posčedice za učinjene prestupe

 1. Svako nepohađanje nastave snosi posledice:
 •  Izostanak – može biti opravdan u roku od 8 dana
 • Od 8-16 neopravdanih izostanaka – ukor odeljenskog starešine – vrlo dobro vladanje (4)
 • 17-24 – ukor odeljenskog veća, dobro vladanje (3)
 • 25  i više- pokretanje vaspitno-disciplinskog postupka;  ukor direktora, zadovoljavajuće vladanje (2) ili ukor nastavničkog veća, nezadovoljavajuće vladanje (1)
 1. Nadoknada štete i disciplinska mera u zavisnosti od stepena prestupa
 2. Nastavnik ima pravo da zapleni sredstvo, opomene i zove roditelje
 3. Disciplinska mera u zavisnosti od stepena prestupa
 4. Smanjena ocena iz vladanja
 5. Disciplinska mera u zavisnosti od stepena prestupa
 6. Ukor nastavničkog veća pred isključenje
 7. Pozvati roditelje
 8. Udaljavanje sa časa i neopravdan izostanak

 Pravila ponašanja roditelja/staratelja učenika i trećih lica

 1. Da prati razvoj i napredovanje učenika i da se redovno informiše o njegovom uspehu i vladanju
 2. Da sarađuje sa odeljenskim starešinom
 3. Da sarađuje sa predmetnim nastavnicima i stručnim saradnicima
 4. Da redovno prisustvuje roditeljskim sastancima
 5. Da poštuje naloge i predloge dežurnog nastavnika
 6. Da pruža pomoć školi u ostvarivanju programa vaspitnog rada i ostalih planiranih zadataka koji doprinose poboljšanju uslova rada škole
 7. Da nadoknadi materijalnu štetu koju učenik nanese školi, namerno ili iz krajnje nepažnje
 8. Da blagovremeno pravda izostanke učenika
 9. Da učestvuje u pojačanom vaspitnom radu koji je škola odredila za učenika

*lice koje nije zaposleno u školi, dužno je da na ulaznim vratima pokaže ličnu kartu,službeni poziv ili drugu ispravu radi identifikacije.