Vannastavno osoblje

Direktor škole:
Gađanski Jasna
Pedagog:
Zeng Vesna
Psiholog:
Jevtović Draga
Bibliotekar:
Krčadinac Slađana
Sekretar:
Živić Dušica
Računovodstvo:
Marković Neda
Administrativni radnik:
Radoičić Ljiljana

Nastavnici razredne nastave

Nastavnici razredne nastave
odeljenje
    
I-1
I-2
I-3
I-4
Mijatović Slavica
II-1
Stefanović Tatjana
II-2
Rajić Vera
II-3
Poštić Saša
II-4
Ivanović Ljiljana
III-1
Živanović Nada
III-2
Vereš Elizabeta
III-3
Franeta Livija
III-4
Ostojić Snežana
IV-1
Mitrović Zorana
IV-2
Marinković Aleksandra
IV-3
Alerić Verica
IV-4

Odeljenske starešine

Odeljenske starešine
odeljenje
    
V-1
V-2
V-3
V-4
Bokanić Goran
VI-1
Zlokolica Vladimir
VI-2
Savić Zoran
VI-3
Mitrović Danijela
VI-4
Eremić Aleksandra
VII-1
Gagić Slađana
VII-2
Mitić Zorica
VII-3
Radeski Rade
VII-4
Papić Snežana
VIII-1
Popović Aleksandra
VIII-2
Andrić Nadežda
VIII-3
Milić Olivera
VIII-4

Nastavnici predmetne nastave

Nastava srpskog jezikaodeljenja:
1. Gagić Slađana VII-2, VII-4
2. Drofanik Ivana VII-1, VII-3
3. Milić Olivera VI-1, VI-2, VIII-3, VIII-4
4. Mitrović Danijela VI-3, VI-4, VIII-1, VIII-2
Nastava engleskog jezikaodeljenja:
1. Andrić Nadežda
2. Eremić Aleksandra
3. Mitić Zorica
4. Pražić Nataša
Nastava nemačkog jezikaodeljenja:
1. Ralić Vesna
2. Šikanja Zoran
3.
Nastava fizikeodeljenja:
1. Mitić Miodrag
2. Stankić Zorica
3. Čakovan Aleksandra
4. Savić Zoran
Nastava matematikeodeljenja:
1. Stanču TrajanVI-1, VI-3, VIII-1, VIII-3
2. Šubonj DanijelVI-2, VI-4, VIII-2, VIII-4
3. Alfeldi LjiljanaVII-1, VII-4
4. Šijan NikolaVII-2, VII-3 sajt: nsijan.net
Nastava hemijeodeljenja:
1. Savić ZoranVIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-4,
Nastava istorijeodeljenja:
1. Kostić Zoran
2. Šišić SenkaVII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VIII-2, VIII-4
Nastava biologijeodeljenja:
1. Popović AleksandraVI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-4
2. Širka Hlavati VesnaVII-1, VII-2, VII-3, VII-4
Nastava likovnogodeljenja:
1. Dejanovski ZoraV-1, V-2, V-3, V-4, VI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VIII-1, VIII-2, VIII-3
Nastava muzičkogodeljenja:
1. Papić SnežanaV-1, V-2, V-3, V-4, VI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VIII-1, VIII-2, VIII-3
Nastava geografijeodeljenja:
1. Tatomirov SandraVI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VIII-4
2. Jovčić JelenaVIII-1, VIII-2, VIII-3
Nastava tehničkog i informatičkog obrazovanjaodeljenja:
1. Bokanić GoranVI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-4
2. Mladenović NatašaVII-1, VII-2, VII-3, VII-4
Nastava fizičkog vaspitanja i izabrani sportodeljenja:
1. Zlokolica VladimirVI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-4
2. Radeski Rade V-1, V-2, V-3, V-4, VII-1, VII-2, VII-3, VII-4
3. Ilić Vladimir

Nastavnici izborne nastave

Nastava građanskog vaspitanjaodeljenja:
1. Gagić Slađana
2. Drofanik Ivana
3. Eremić Aleksandra
4. Kontić Bojana
Verska nastavaodeljenja:
1. Pešić Milošsve grupe
Informatika i računarstvoodeljenja:
1. Šijan Nikolasajt: nsijan.net
2. Trajan Stanču
3. Šubonj Danijel
Hor i orkestarodeljenja:
1. Papić Snežanasve grupe
Crtanje, slikanje i vajanjeodeljenja:
1. Dejanovski Zorasve grupe

Pomoćno tehničko osoblje

1. Tomić Danijela
2. Pejić Zlata
3. Brajović Ankica
4. Radosavac Mica
5. Todorović Ljiljana
6. Ćirilov Nada
7. Bukur Jelena
8. Janić Predrag
9. Đorđević Mara