Ваннаставно особље

Директор школе:
Гађански Јасна
Педагог:
Владић Ана, Зенг Весна
Психолог:
Јевтовић Драга
Библиотекар:
Крчадинац Слађана
Секретар:
Живић Душица
Рачуноводство:
Марковић Неда
Административни радник:
Радоичић Љиљана

Наставници разредне наставе

Наставници разредне наставе
одељење
    
Пепић Снежана
I-1
Митровић Зорана
I-2
Маринковић Александра
I-3
Алерић Верица
I-4
Закић Мирјана
II-1
Пајевић Ивана
II-2
Брзован Мирјана
II-3
Костић Слађана
II-4
Mијатовић Славица
III-1
Стефановић Татјана
III-2
Рајић Вера
III-3
Поштић Саша
III-4
Ивановић Љиљана
IV-1
Живановић Нада
IV-2
Вереш Елизабета
IV-3
Франета Ливија
IV-4

Одељенске старешине

Одељенске старешине
одељење
    
Шубоњ Даниел
V-1
Шубоњ Катарина
V-2
Папић Снежана
V-3
Андрић Надежда
V-4
Шишић Сенка
VI-1
Весна Х. Ширка
VI-2
Дејановска Зора
VI-3
Марчета Ивана
VI-4
Боканић Горан
VII-1
Злоколица Владимир
VII-2
Савић Зоран
VII-3
Митровић Данијела
VII-4
Еремић Александра
VIII-1
Гагић Слађана
VIII-2
Митић Зорица
VIII-3
Радески Раде
VIII-4

Наставници предметне наставе

Настава српског језикаодељења:
1. Гагић Слађана
2. Марчета Ивана
3. Милић Оливера
4. Митровић Данијела
Настава енглеског језикаодељења:
1. Андрић Надежда
2. Еремић Александра
3. Митић Зорица
4. Пражић Наташа
Настава немачког језикаодељења:
1. Ралић Весна
2. Шикања Зоран
3.
Настава физикеодељења:
1. Митић Миодраг
2. Станкић Зорица
3. Чакован Александра
4. Савић Зоран
Настава математикеодељења:
1. Станчу Трајан
2. Шубоњ Данијел
3. Алфелди Љиљана
4. Шијан НиколаVI-1, VI-4, VIII-3 сајт: nsijan.net
Настава хемијеодељења:
1. Савић Зоран
Настава историјеодељења:
1. Костић Зоран
2. Шишић Сенка
Настава биологијеодељења:
1. Шубоњ Катарина
2. Ширка Хлавати Весна
Настава ликовногодељења:
1. Дејановски ЗораV-1, V-2, V-3, V-4, VI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-4
Настава музичкогодељења:
1. Папић СнежанаV-1, V-2, V-3, V-4, VI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-4
Настава географијеодељења:
1. Татомиров Сандра
2. Јовчић Јелена
Настава техничког и информатичког образовањаодељења:
1. Боканић Горан
2. Давитков Иван
Настава физичког васпитања и изабрани спортодељења:
1. Злоколица Владимир
2. Радески Раде
3. Илић Владимир

Наставници изборне наставе

Настава грађанског васпитањаoдељења:
1. Гагић Слађана
2. Дрофаник Ивана
3. Еремић Александра
Верска наставаoдељења:
1. Урошев Драгансве групе
Информатика и рачунарствоoдељења:
1. Шијан Николаsajt: nsijan.net
2. Tрајан Станчу
3. Шубоњ Данијел
Хор и оркестарoдељења:
1. Папић Снежанасве групе
Цртање, сликање и вајањеoдељења:
1. Дејановски Зорасве групе

Помоћно техничко особље

1. Томић Данијела
2. Пејић Злата
3. Брајовић Анкица
4. Радосавац Мица
5. Тодоровић Љиљана
6. Ћирилов Нада
7. Букур Јелена
8. Јанић Предраг
9. Ђорђевић Мара