Ваннаставно особље

Директор школе:
Гађански Јасна
Педагог:
Зенг Весна
Психолог:
Јевтовић Драга
Библиотекар:
Крчадинац Слађана
Секретар:
Живић Душица
Рачуноводство:
Марковић Неда
Административни радник:
Радоичић Љиљана

Наставници разредне наставе

Наставници разредне наставе
одељење
    
I-1
I-2
I-3
I-4
Mијатовић Славица
II-1
Стефановић Татјана
II-2
Рајић Вера
II-3
Поштић Саша
II-4
Ивановић Љиљана
III-1
Живановић Нада
III-2
Вереш Елизабета
III-3
Франета Ливија
III-4
Остојић Снежана
IV-1
Митровић Зорана
IV-2
Маринковић Александра
IV-3
Алерић Верица
IV-4

Одељенске старешине

Одељенске старешине
одељење
    
V-1
V-2
V-3
V-4
Боканић Горан
VI-1
Злоколица Владимир
VI-2
Савић Зоран
VI-3
Митровић Данијела
VI-4
Еремић Александра
VII-1
Гагић Слађана
VII-2
Митић Зорица
VII-3
Радески Раде
VII-4
Папић Снежана
VIII-1
Поповић Александра
VIII-2
Андрић Надежда
VIII-3
Милић Оливера
VIII-4

Наставници предметне наставе

Настава српског језикаодељења:
1. Гагић Слађана VII-2, VII-4
2. Дрофаник Ивана VII-1, VII-3
3. Милић Оливера VI-1, VI-2, VIII-3, VIII-4
4. Митровић Данијела VI-3, VI-4, VIII-1, VIII-2
Настава енглеског језикаодељења:
1. Андрић Надежда
2. Еремић Александра
3. Митић Зорица
4. Пражић Наташа
Настава немачког језикаодељења:
1. Ралић Весна
2. Шикања Зоран
3.
Настава физикеодељења:
1. Митић Миодраг
2. Станкић Зорица
3. Чакован Александра
4. Савић Зоран
Настава математикеодељења:
1. Станчу ТрајанVI-1, VI-3, VIII-1, VIII-3
2. Шубоњ ДанијелVI-2, VI-4, VIII-2, VIII-4
3. Алфелди ЉиљанаVII-1, VII-4
4. Шијан НиколаVII-2, VII-3 sajt: nsijan.net
Настава хемијеодељења:
1. Савић ЗоранVIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-4,
Настава историјеодељења:
1. Костић Зоран
2. Шишић СенкаVII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VIII-2, VIII-4
Настава биологијеодељења:
1. Поповић АлександраVI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-4
2. Ширка Хлавати ВеснаVII-1, VII-2, VII-3, VII-4
Настава ликовногодељења:
1. Дејановски ЗораV-1, V-2, V-3, V-4, VI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VIII-1, VIII-2, VIII-3
Настава музичкогодељења:
1. Папић СнежанаV-1, V-2, V-3, V-4, VI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VIII-1, VIII-2, VIII-3
Настава географијеодељења:
1. Татомиров СандраVI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VIII-4
2. Јовчић ЈеленаVIII-1, VIII-2, VIII-3
Настава техничког и информатичког образовањаодељења:
1. Боканић ГоранVI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-4
2. Младеновић НаташаVII-1, VII-2, VII-3, VII-4
Настава физичког васпитања и изабрани спортодељења:
1. Злоколица ВладимирVI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-4
2. Радески Раде V-1, V-2, V-3, V-4, VII-1, VII-2, VII-3, VII-4
3. Илић Владимир

Наставници изборне наставе

Настава грађанског васпитањаoдељења:
1. Гагић Слађана
2. Дрофаник Ивана
3. Еремић Александра
4. Контић Бојана
Верска наставаoдељења:
1. Пешић Милошсве групе
Информатика и рачунарствоoдељења:
1. Шијан Николаsajt: nsijan.net
2. Tрајан Станчу
3. Шубоњ Данијел
Хор и оркестарoдељења:
1. Папић Снежанасве групе
Цртање, сликање и вајањеoдељења:
1. Дејановски Зорасве групе

Помоћно техничко особље

1. Томић Данијела
2. Пејић Злата
3. Брајовић Анкица
4. Радосавац Мица
5. Тодоровић Љиљана
6. Ћирилов Нада
7. Букур Јелена
8. Јанић Предраг
9. Ђорђевић Мара