Call: 013/319-166 | Email: osstevica@mts.rs

OŠ "Stevica Jovanović"

Savet roditelja

Savet roditelja

Na osnovu čl.58 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja formira se Savet roditelja škole kao savetodavno telo. Savet roditelja ima 29 članova, tj. po jedan predstavnik svakog odeljenja.

Savet roditelja razmatra pitanja i probleme uspeha i vladanja učenika, školski kalendar, program ekskurzija i izleta, organizaciju škole u prirodi, materijalno-tehničke i prostorne uslove rada škole i druga značajna pitanja.Savet roditelja radiće po programu koji donosi na konstitutivnoj sednici. Operativni deo Saveta roditelja je Predsedništvo koje ima 7 članova. Svake školske godine planira se najmanje 5 sednica. Za predsednika saveta roditelja izabran je Radomir Novaković.