Kalendar aktivnosti

Školski kalendar za 2017/18. godinu u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE za školsku 2017/2018. GODINU možete preuzeti OVDE.

Kalendar rada za školsku 2017/18. godinu urađen je na osnovu Pravilnika o školskom kalendaru obrazovno- vaspitnog rada za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, razmatran je i usvojen na sednici Nastavničkog veća.

Prvo polugodište

počinje u petak, 01.09.2017. godine, a završava se u petak, 22.12.2017. godine. Kraj prvog kvartala je 27.10.2017. godine. Prvo polugodište ima 81 nastavni dan.

Drugo polugodište

počinje u sredu, 10.01.2018. godine, a završava se za učenike I-VII razreda u utorak, 12.06.2018. godine, a za učenike VIII razreda u utorak, 29.05.2018. godine. Kraj trećeg kvartala je 16.03.2017. U drugom polugodištu ima 99 nastavnih dana za učenike I-VII razreda, a za učenike VIII razreda 89 dana.

Zimski raspust

počinje u ponedeljak, 25.12.2017. godine, a završava se u utorak, 09.01.2018. godine.

Prolećni raspust

počinje u petak, 30.03.2018. godine, a završava se u ponedeljak, 09.04.2018. godine.

Letnji raspust

za učenike od I-VII razreda počinje 13.06.2018. godine, a završava se 31.08.2018. godine. Za učenike osmog razreda letnji raspust počinje po završetku završnog ispita.

Obeležavanje dana

U školi će biti obeleženi sledeći dani:

 • Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, koji pada u subotu, 21.10.2017. godine, neradni je i nenastavni dan
 • Dan prosvetnih radnika, koji pada u sredu, 08.11.2017. godine, radni je i nastavni dan
 • Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji pada u subotu, 11.11.2017. godine, neradni je i nenastavni dan
 • Sveti Sava – Dan duhovnosti, koji pada u subotu, 27.01.2018. godine, radni je i nenastavni dan
 • Sretenje – Dan državnosti, koji pada u četvrtak i petak, 15.-16.02.2018. godine, neradni su i nenastavni dani
 • Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu, koji pada u nedelju, 22.04.2018. godine, neradni je i nenastavni dan
 • Praznik rada, koji pada u utorak i sredu, 01.-02.05.2018. godine, neradni su i nenastavni dani
 • Dan pobede, utorak, 09.05.2017. godine, radni je i nastavni dan
 • Dan škole će se obeležiti u utorak, 29.05.2018. godine.
 • Vidovdan-spomen na Kosovsku bitku, koji pada u četvrtak, 28.06.2018. godine, radni je dan

 

Radne subote

 • U subotu, 05.05.2018. godine nastava se izvodi prema rasporedu časova za ponedeljak.
 • Izložba kućnih ljubimaca, sportski turniri – subota, 16.09.2017. godine
 • Nadoknada nastavnog dana (utorak, 29.05.2018. godine) zbog obeležavanja dana škole planira se za subotu, 26.05.2018. godine
 • Nadoknada nastavnog dana u kojem su realizovane ekskurzije tokom maja i juna planira se za subotu, 02.06.2018. godine

Podela knjižica

Na kraju prvog kvartala u prvom polugodištu i trećeg kvartala u drugom polugodištu škola će u roku od osam dana od dana završetka kvartala pismeno obavestiti roditelje/staratelje učenika o postignutom uspehu u učenju i vladanju (ocene, broj izostanaka sa nastave i izrečene vaspitno-disciplinske mere). Obaveštenje će se dostavljati lično, na roditeljskom sastanku ili preporučenom pošiljkom.

Podela đačkih knjižica na kraju prvog polugodišta obaviće se 25. – 29.12.2017. godine.
Podela đačkih knjižica i svedočanstava za učenike od I-VII razreda obaviće se XX.-XX.06.2018. godine, a za učenike VIII razreda XX.06.2018. godine.